Mantra

Mantra’s zijn een efficiënt middel om Bhakti yoga meer te ervaren. Doorlopend te visualiseren van licht en liefde in het Leven. Het lezen van esoterische geschriften, het bekijken van goede films en documentaires helpen om de rode draad, de gouden lijnen tussen eenwording, vereniging en verbinding waar te nemen. Oppassend voor misvattingen en vastzitten in een stelling. Het licht en de liefde zien van de kern van het moment, door de buitenschillen heen komen. Het in gedachten houden en herinneren van je doel, taak, werk.

Het dienen van de Ziel of Goddelijkheid, in je gehele milieu, alles wat je tegenkomt, in een liefdevolle zachtheid en je dienstbaar zo goed mogelijk in te zetten. Het offeren, kun je echt iets geven, bewust zijn van je geven, iets dierbaars, in tijd of spullen. Verenigen, je verenigen met dat wat je ontmoet, volledig, de tijd en de ruimte daarvoor maken. Versmelting van energie. Alles is Goddelijke. Het Goddelijke is je vriend. Je vriend geeft, geeft je steeds alle kansen.

Irritatie is onwetendheid, geïrriteerd op je vriend die je je waarachtige wilt geven. Geef je aan die wetenschap en onbekende wijsheid steeds weer over.

De Liefde van Bhakti yoga is een heel ander en bijzonder gevoel, omdat het zichzelf ontstijgt. De kunst van het liefhebben bestaat erin te komen van die eerste liefde, die we hopelijk allemaal kennen, tot de tweede, waarin geen spoor van dualiteit, van tweeheid meer valt te bekennen. Deze Bhakti yoga liefde is een belangrijke bijdrage om te komen tot zelfrealisatie. Gaan we de weg bewust en worden we geleid door het onderscheid tussen 'ik' en 'niet-ik', dan leidt de weg ons door de rijkste brongebieden van ons bestaan.

Het woord yoga is Sanskriet en betekent verbinden met de Absolute Waarheid. Bhakti-yoga gaat het om het bevrijden van het "Ik" en het "Mijn".

 

Bhakti yoga

In de Bhakti yoga is de wens dat de hogere Liefde mag doordringen in het persoonlijke. Bhakti is de Liefde zelf, geheel onvoorwaardelijk en universeel. Geen enkel oordeel of onderscheid tussen tegenstellingen. Deze liefde laten stromen, er een opening voor maken. Probeer zoveel mogelijke de vernauwing te beperken, om aardse verlangens of voorwaardelijke liefde na te streven.

Waarachtig liefde kent geen onderscheid tussen wat of wie dan ook. Voor de mens is het niet weggelegd (nog niet) de liefde continu te ervaren. Soms in het NU bewustzijn (geen toekomst of verleden in de gedachten)
Vrij van oordeel of waarde voor iets in het bijzonder. Vredige staat van liefde om niets. Het is er; LIEFDE
 
De grote taak (werk) voor de mens is, al het karma te branden door het licht (inzicht) van universele liefde. Er dient sprake te zijn van een houding van algehele overgave.

Een vedisch bewustzijn is trachten universele liefde in alle ontmoetingen te hebben. Universele liefde betekent onvoorwaardelijke liefde trachten in ons bewustzijn, bewust te zijn. De passie hiervoor, intens verlangen naar vrede dienen zo groot geworden te zijn, dat het steeds meer ook in ons bewustzijn aanwezig is.

 

Het pad van het hart heet Bhakti Yoga

Bhakti groeit zoals een boom of een bloem in een tuin. Cultiveer Bhakti in de tuin van je hart.

Bhakti yoga is de Liefde voor God, voor de mens, voor jezelf. Het is liefde uit liefde voor de liefde. De grootste kracht op aarde. Ze ontspringt aan een rein hart. Bhakti Yoga is de yoga van de overgave of devotie. Deze yoga streeft naar een totale onbaatzuchtigheid en tracht alle begeerten te overwinnen. Bhakti Yoga wordt gezien als de wetenschap der zelfrealisatie, is om de ziel door middel van Bhakti in verbinding te komen met het onbenoembare Allerhoogste.Menu