Jnana yoga

Jnana betekent waarachtige wijsheid. Vanuit de natuurwetten en meditatief leven. Kennis wat doorgeven wordt aan het denkvermogen om te integreren in het leven. Het Goddelijke aspect, is daar waar we niet bij kunnen komen met ons denken. Directe kennis vanuit het Goddelijke is een zuiver gevoelsenergie, wat er eerder is als het denken. Hoogstens waar te nemen via een gevoelswaarde. Die niet te verwarren dient te worden met een en emotie.

Het Goddelijke aspect bevat onze eigen Ziel (is niet persoonlijk). Isvara (overziel). Brachama  (gehele kosmos) er zijn vele andere aanduidingen voor de aspecten. Voor de mens is Zelf realisatie in het verschiet. Zelf realisatie is dat de Ziel van zichzelf bewust is. Een niet te beschrijven proces, omdat het ver boven het denkproces is. Jnana yoga, niets bij leren maar afleren. Controle verkrijgen over de zinnen achter de zintuigen.

 

Meditatie

Meditatie betekent letterlijk dat de gedachten tot stilstand is gekomen. Concentratie is een puntigheid om kennis te verkrijgen (mogen ontvangen door vrije doorstroming) uit de wijsheid is er alleen maar een vredige staat van toeschouwen. Het pad bewandelen is steeds weer proberen los te laten van misvattende verbeeldingen en verleidingen van de gedachtes. Vanuit de natuurwetten en meditatief leven. Kennis wat doorgeven wordt aan het denkvermogen om te integreren in het leven.

 

Yoga

Yoga betekent: eenwording, vereniging, verbinding. Het zit in het hele denkbewustzijn (dagbewustzijn, het dagelijkse gewone denken) verbonden met incarnaties van rassen, erfelijkheid, astrologie. Die het stoffelijke heeft geprogrammeerd in ons DNA, karakter, emoties, enz. De houding die we in het leven aannemen. Mentaal en fysiek, is de levenskunst om Jnana yoga en Bhakti-yoga meer en meer te installeren. Jnana en Bhakti zijn dus niet direct waar te nemen voor de mens.

Yoga plaatst je in het NU, maakt je bewust en geeft rust. Het is het beheersen van de geest terwijl het lichaam de asana, yogahouding, uitvoert. Het is het ervaren van de eenwording tussen lichaam en geest en de universele eenheid.

Yogamat Rikaneshyogamat Asanayogamat standaardyogamat RubberMenu